”För tidigt att slopa biståndet”


Våra kunskaper om hur situationen ser ut i världen är ofta föråldrade vilket lätt leder till den felaktiga slutsatsen att biståndet inte gör nytta, skriver Roland Håkansson, ordförande för Myright i en replik till Bo Svensson.

Dags att överge biståndet?


Debatt: För att stärka den internationella solidariteten behövs nya sätt för funktionshinderorganisationer att samarbeta med systerorganisationer i andra länder, skriver Bo Svensson.

”Ta tillvara det medieutrymme vi får”


Funktionshinderrörelsen ser avundsjukt på HBTQ-rörelsens framsteg i kampen för jämlikhet och acceptans. Men rörelsen tycks inte fullt ut vara redo att anamma receptet för ­framgång, skriver Patrik Forslin.

”Nu moderniserar vi 90-åringen DHR”


DEBATT: Så ska DHR förnyas. Förslagen från förbundsstyrelsen syftar till att skapa en modern organisation som fortsätter att vara en viktig samhällsaktör, skriver Bengt Östling.

Faror med krav på rättigheter


När mänskliga rättigheter möter de nordiska välfärdsstaterna uppstår spänningar och slitningar som jag tror att funktionshindersrörelsen har allt att vinna på att förstå. Annars lurar faror i vassen, skriver Andreas Pettersson.

I DHR är makten en man


DEBATT | Det finns brister i jämställdheten inom DHR, skriver förbundsstyrelseledamoten Helena Svensson.

Omöjligt med institutioner istället för assistans


DEBATT | Vi upprörs när Gunnar Wetterberg vill objektifiera oss och göra oss till "föremål för insatser". Men hans förslag om nya institutioner för personer med funktionsnedsättning är inte möjligt att genomföra, skriver en lång rad representanter för funktionshinderrörelsen.

Behandla sjukdomen – inte symptomen


DEBATT | Det är dags att börja diskutera samhällets människosyn och acceptera att alla inte fungerar på samma sätt, skriver flera ungdomsförbund inom funktionshinderrörelsen.