Debattvinjett för Mohammed Jaber med fleraNu har kommunerna Vänersborg, Uddevalla och Trollhättan minskat det stöd de ger för assistans till personer som har funktionsnedsättning. Sänkningen kommer att leda till svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens för de aktörer i regionen som erbjuder personlig assistans.
Beslutet kommer ytterst att drabba de som behöver samhällets hjälp för att klara vardagen, och det är oklart om kommunerna kommer att spara några pengar.

Personlig assistans innebär att en person med en funktionsnedsättning får hjälp av en eller flera personer med att klara av sådant som denne inte klarar på egen hand. Nedskärningen som trestadskommunerna genomfört gäller från årsskiftet och innebär att ersättningen sänks till 235 kronor per timme, att jämföra med Försäkringskassans schablon som är 275 kronor.

Det lägre beloppet
kommer inte att täcka de kostnader utförarna har för assistansen. Detta kommer att göra att det blir svårare att rekrytera personal med rätt kompetens. Ytterst drabbas brukarna, som förutom att de riskerar att få assistenter som inte har rätt kompetens för deras behov, också kan gå miste om resor eller föreningsaktiviteter som kan bidra till att de mår bättre. Det innebär också en vinst för samhället då en aktiv person ofta är en friskare person.

Kommunernas ambition
är att spara pengar, men erfarenheter från andra kommuner visar att snålheten riskerar att bedra visheten. Framöver kommer kommunerna att behöva utreda schablonersättningen för varje person som har rätt till stöd, något som kommer att ta tid för kommunens tjänstemän.

Att få den personliga assistans som lagen ger människor rätt till är svårt idag. Många kommuner tar beslut om personlig assistans som strider mot LSS, och flera av dem driver sin linje i domstol. När kommunerna sedan sänker beloppen för de timmar som beviljats skapas ytterligare hinder för att människor ska få goda levnadsvillkor, något de har laglig rätt till enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

De som anordnar assistans i regionen kommer nu att ansöka om en höjning av beloppet. Att hantera dessa ansökningar kommer också att ta resurser i anspråk för kommunerna.

Vi vill uppmana
trestadskommunerna att höja schablonbeloppet och följa Försäkringskassans schablon. Kommunerna måste ta sitt ansvar för att ge personer med funktionsnedsättning förutsättningar att leva sina liv på samma villkor som andra människor.

Mohammed Jaber                                
Ordförande i DHR Västra Götalands Distrikt. 

Håkan Bäcklund
Ordförande i Trollhättan-Vänersborgs NHR

Ing-Marie Lagher Kågerstig                 
Vice ordförande DHR Vänersborg.  

Tommy Lagher
Kassör DHR Vänersborg 

Text:

Kommentarer är avstängda.