Frågevinjett. Ett frågetecken på röd bakgrund.Vi är inne i projektering av ett kontorshus där RWC:erna även innehåller duschar. Frågan är då vilken typ av tröskel man får/bör använda.

Det ska ju vara tillgängligt men vattnet får ju inte rinna ut på golvet utanför heller (om så mkt vatten skulle uppstå på golvet).

Godkänns ”vanliga” trösklar till RWC eller är det låga gummitrösklar som gäller?

Tack för svar!!

Pierre

 

Svarsvinjett. En pil på grön bakgrund.Den rekommendation som vi känner till är: att om platsen måste avgränsas så ska det göras med en mjuk list som man lätt kan komma över med rullstol. Det gäller även för tröskel in till själva toaletten.

Om en sedan vill avgränsa duschutrymmet ytterligare kan istället en mobil duschsarg användas, som sätts dit vid användning av duschen.

Karolina Celinska
Ombudsman DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.