Kan man öppna våra dörrar?


Hej! Jag är arkitekt och har en fråga om dörrar och mått. Vi brukar rita innerdörrar så att det finns ett fritt mått om 250 mm från utsida karm till vägg (fritt utrymme framför dörr om 1800 mm). Detta är den regel som gäller enligt svensk standard om jag förstått det rätt. Läste i bygg…

Hur avgränsar man dusch på en rwc?


Vi är inne i projektering av ett kontorshus där RWC:erna även innehåller duschar. Frågan är då vilken typ av tröskel man får/bör använda. Det ska ju vara tillgängligt men vattnet får ju inte rinna ut på golvet utanför heller (om så mkt vatten skulle uppstå på golvet). Godkänns ”vanliga” trösklar till RWC eller är det…

Var kan man ställa sin el-rullstol?


Vad gäller för regler i en Bostadsrättsförening om var en elrullstol kan ställas inomhus, och vilka krav kan brukaren av elrullstolen kräva av bostadsrättsföreningen? ”Boende” Förvarning av rullstolar, barnvagnar och cyklar måste på grund av brandrisk alltid förvaras antingen i lägenheten eller i ett särskilt anvisat barnvagns- cykelrum som ibland tillhandahålls av fastighetsägaren. Det finns…

Vilka krav finns för skyltad handikapptolett?


Har i sommar varit på en bussresa och då sett helt obrukbara toaletter. Det kan vara att toalettstolen är för låg, pappershållare på för långt avstånd från toalettstolen, inga larmklockor, trasiga eller oanvändbara stödhantag. Dåligt med förhöjande klossar på hotellrum och duschstolar av plast typ trädgårdsstol som är alltför ostabil. Finns det någon typbeskrivning för…

Vilka hissmått gäller för genomgående utomhushiss?


I ett projekt planeras att ha en genomgående utomhushiss som verkar mellan två plan. Enligt Boverket, ALM2, Tillgänglighet på allmänna platser gäller följande: ”.. En hiss eller annan lyftanordning ska rymma en person i större utomhusrullstol och en medhjälpare samt i övrigt vara utformad så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga självständigt kan använda den…”…