Frågevinjett. Ett frågetecken på röd bakgrund.Vad gäller för regler i en Bostadsrättsförening om var en elrullstol kan ställas inomhus, och vilka krav kan brukaren av elrullstolen kräva av bostadsrättsföreningen?

”Boende”

Svarsvinjett. En pil på grön bakgrund.Förvarning av rullstolar, barnvagnar och cyklar måste på grund av brandrisk alltid förvaras antingen i lägenheten eller i ett särskilt anvisat barnvagns- cykelrum som ibland tillhandahålls av fastighetsägaren. Det finns dock ingen specificering var och om detta rum ska finnas. Det kan vara i ett garage eller vid en annan gård osv. Fastighetsägaren kan om den vill kräva att allt skall förvaras i lägenheten då fastighetsägaren enbart är ansvarig för att tillhandahålla bra utrymningsvägar. ”Enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) får ej lösa eller brännbara föremål förvaras i trappuppgångar då de riskerar att försvåra eller förhindra en trygg utrymning av byggnaden i händelse av brand.”

Om man inte kommer överens med fastighetsägaren, är ett sätt att få möjlighet till placering av rullstol på särskild plats, att försöka ansöka om bostadsanpassning. Då kan man eventuellt bygga en rullstolsförvaring om den inte ryms i lägenheten. För att få göra bostadsanpassning måste man dock ha fastighetsägarens godkännande samt uppfylla en rad andra kriterier. Mer information om bostadsanpassning hittar du på www.bostadscenter.se.

Karolina Celinska
Ombudsman DHR

Text:

Kommentarer är avstängda.