Svarsvinjett. En pil på grön bakgrund.Har i sommar varit på en bussresa och då sett helt obrukbara toaletter. Det kan vara att toalettstolen är för låg, pappershållare på för långt avstånd från toalettstolen, inga larmklockor, trasiga eller oanvändbara stödhantag.

Dåligt med förhöjande klossar på hotellrum och duschstolar av plast typ trädgårdsstol som är alltför ostabil.

Finns det någon typbeskrivning för byggare eller fastighetsägare och vad kan man göra?

Om typbeskrivning finns bör den sändas till Sveriges byggmästarförening, SAR-arkitekter samt VVS-firmor angående förhöjda toalettstolar. Sådana finns i gjutet format och kan även vara bra för icke handkappade enär många har onda knän.

 Ett litet apropå från en ”strokad” medlem med trasigt knä.

Frågevinjett. Ett frågetecken på röd bakgrund.En toalett ska utformas enligt byggregler som finns. En tillgänglig och användbar toalett bör ha minsta måtten 2,2 x 2,2m, ha lämpligt utformad och placerad inredning och utrustning, kontrastmarkering samt säkerhetslarm. Om exemplen jag nämnde ovan saknas, har lagen inte följts. Då kan man anmäla bristerna till byggnadsnämnden. De byggregler som Boverket ger ut, känner alla inom byggproduktion till. DHR arbetar ständigt med att informera om lagstiftningen och uppmanar alltid till att den ska följas.

Saker som duschstol och liknande anses oftast vara individuella hjälpmedel och alla har olika behov av dessa. Även om sådana hjälpmedel ibland finns så finns det aldrig några garantier på att de kan användas av alla. Finns specifika behov är det bäst att ta med egna hjälpmedel.

När det gäller skyltning är det lite mer komplicerat. Oftast är toaletterna skyltade med den internationellt standardiserade rullstolssymbolen. 1978 skrev RI, Rehabilitation International en resolution där ordningar för symbolens användning beskrivs. Problemet är dock att även om det finns en rådande överenskommelse, så kan man inte förhindra felanvändning av symbolen. Symbolen har en viktig innebörd, men det finns tyvärr inga straffåtgärder för felanvändning. Det enda man kan göra är att vända sig till respektive verksamhet som använder symbolen fel och be dem ta ned den.

Karolina Celinska
Ombudsman DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Text:

Kommentarer är avstängda.