Bild av riksdagshuset med texten Yilmaz Kerimo (S) anser att regeringen måste se över hur parkeringstillstånden beviljas för att förhindra missbruk. Han öppnar i en motion för att tillståndet ska kopplas till ett visst fordon istället för att som idag vara kopplat till en person.

Lars-Axel Nordell (KD) tycker också att stöld och missbruk av parkeringstillstånd är ett stor problem. Hans lösning är att införa elektroniska parkeringstillstånd där parkeringsvakter via en "handdator" kan kontrollera om ett fordon har rätt att stå på en parkeringsplats för rörelsehindrad.

Funktionshinderörelsens kritik
mot Transportstyrelsens hantering av parkeringstillstånd plockas upp av Kurt Kvarnström (S) och Carin Runeson (S). I sin motion är de kritiska mot myndighetens regler som säger att bara den som inte klarar att gå 100 meter kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Personer som inte kan bära, betala avgift i en automat eller har problem med hjärtat får inte tillstånd.
De båda socialdemokraterna kräver därför att reglerna för parkeringstillstånd ses över och harmonieras med övriga norden.

Motionskoll – SHT går igenom vad våra folkvalda i riksdagen föreslår i olika funktionhinderpolitiska frågor.

Taggar: parkeringstillstånd, riksdagen

Text:

Kommentarer är avstängda.