”Vi kommer inte att ge oss”


Vid årskiftet får Sverige en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. På onsdagen sa Riksdagen ja till förslaget som funktionshinderrörelsen ogillar.

Många hinder i kollektivtrafiken


Tillgänglighetsarbetet inom kollektivtrafiken är okoordinerat och behöver styras bättre, konstaterar Riksdagens trafikutskott i en rapport som även efterlyser starkare tillsyn.

Olika bud om parkeringstillstånden


Motionskoll | Stöld och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en fråga som engagerar de folkvalda. Men regelverket kritiseras också.

Ekonomi i centrum i riksdagsdebatt


Ekonomin står i centrum för regeringspartiernas motstånd mot att riksdagen ska kräva ett lagförslag om att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering.