Bostadsanpassningsbidraget är en "bra inspirationskälla" för ett stödsystem till kommuner som gör sina skolor tillgängliga. Det skriver riskdagsledamoten Penilla Gunther (KD) i en motion.

Socialdemokraterna Christina Oskarsson (S) och Jörgen Hellman (S) vill framför allt, men de öppnar också för ekonomiska stimulanser för att bygga fler hissar i otillgängliga bostadshus.

Jan Lindholm (MP) vill se ett nytt ekonomiskt stöd för att stimulera tillgängligheten till flerbostadshus.
"Det gamla hissbidraget skulle kunna utvecklas till en kraftfullare stödform men även till ett innovationsprogram för nya trapphuslösningar som kan förbilliga exempelvis hisslösningar", skriver Lindholm.

Jan Lindholm varnar
också för att tillgängligheten är i fara. Han kritiserar bostadsminister Stefan Attefalls (KD) uttalade vilja att sänka kraven på tillgänglighet för att kunna producera billigare bostäder för studenter.
"I stället för att anstränga sig för att lösa bostadsbristen är man beredd att i princip avskaffa tillgänglighetskraven vid nybyggnation", skriver Lindholm.

Vänsterpartiet har sedan
tidigare föreslagt i ett "tillgänglighets-ROT", alltså ett ekonomiskt stöd till den som bygger om eller till en byggnad och samtidigt gör den tillgänglig och användbar. I årets motionsflod finns förslaget att satsa två miljarder på ett sådant avdrag.
Vänsterpartisterna, med Eva Olofsson i spetsen, vill också se ett hissbidrag och särskilda satsningar på rådgivning om tillgänglighet riktat till arbetsgivare.

Taggar: tillgänglighet, riksdagen

Text:

Kommentarer är avstängda.