Efter debatten om de stramare bedömningarna av vem som har rätt till statlig assistansersättning, gav regeringen i maj förra året Inspektionen för socialförsäkringen, Isf, i uppdrag att sammanställa och titta på orsaker till Försäkringskassans beslut om assistans under åren 2002-2011. I december redovisade Isf en delrapport som visar att antalet avslag på ansökningar om assistans har ökat kraftigt sedan år 2007, samtidigt som antalet nybeviljanden har minskat.

Riksdagens socialutskott, som har tryckt på för att granska Försäkringskassans bedömningsgrunder, ska nu få en återkoppling om rapporten från regeringen.

Agneta Luttropp som
sitter i socialutskottet och är talesperson för Miljöpartiet i funktionshinderfrågor, säger till SHT att hon inte har några förhoppningar om att regeringen kommer att snabba på uppdraget, som ska redovisas senast i oktober 2014. Hon tycker att det vore berättigat att få till en ändring tidigare, men om så inte sker har hon ett förslag till regeringen.

– Man skulle kunna gå tillbaka till äldre praxis när det gäller bedömningsgrunder för Försäkringskassan, i väntan på rapporten.

Text:

Kommentarer är avstängda.