Riksdagshuset sett från norr
Foto: Melker Dahlstrand/Riksdagen

Det behövs fler arbetsmarknadspolitiska insatser för personer med funktionsnedsättning, anser utskottet och uppmanar regeringen att göra verklighet av fler förslag från Funka-utredningen.

Det har gått ett och ett halvt år sedan Funka-utredningen lade fram sitt första betänkande om hur arbetsmarknadsstöden till personer med funktionsnedsättning kan förändras. Utredningen ville bland annat förenkla systemet med subventionerade anställningar, höja inkomsttaket som lönebidraget baseras på och ta ifrån Samhall sin särställning som arbetsgivare för personer med nedsatt arbetsförmåga.

Utredaren Cristina Husmark Pehrsson ville komma bort från dagens oöverskådliga stödsystem som enligt henne leder till fixande och trixande och inte sällan bara innebär en rundgång mellan oliak insatser.

I ett senare betänkande lade utredningen fram förslag om förändrade regler för arbetshjälpmedel och arbetsgivarnas ansvar för försäkringar.

Regeringen har genomfört några av utredningens förslag, men det räcker inte anser ett enigt Arbetsmarknadsutskott. Regeringen uppmanas därför att skyndsamt återkomma med fler förslag som tar sin utgångspunkt i det som Funka-utredningen har lagt fram. Men utskottet vill också att regeringen tar hänsyn till de remissvar som lämnats på utredningens betänkanden.

 

 

 

 

Text:

En kommentar på “Arbetsmarknadsutskottet vill se handling från regeringen

Kommentarer är avstängda.