Utbränd tändsticka
Initiativtagaren Eva Flyborg
(FP) uppger till tidningen Riksdag och departement att hon inte vill avslöja vilka som ingår, men säger att "i stort sett alla riksdagspartier" finns representerade.
Fyra medlemmar i nätverket – utöver Eva Flyborg även Helena Leander (MP) Staffan Danielsson (C) och Fredrick Federly (C) – uppmanar nu i en motion regeringen att agera för att Sverige ska få en lagstiftning som tillåter aktiv dödshjälp.

En sådan lagstiftning menar motionärerna även bör skydda närstående som hjälper en dödligt sjuk att avsluta sitt liv.
Motionärerna hänvisar vidare till mätningar som gjorts i Sverige där 80–90 procent av befolkningen säger sig "stödja egenmakt vid livets slut" och menar därför att riksdagen inte längre kan vägra ta i frågan.

Taggar: Riksdagen, dödshjälp

Text:

Kommentarer är avstängda.