"Risken med ett avgiftsfritt civilrättssystem är att många fler anser sig diskriminerade än de som i lagens mening i dag faktiskt är diskriminerade", skriver Åberg i en motion i riksdagen.

Idag uppstår problem när Diskrimineringsombudsmannen driver processer för enskilda, anser Åberg. Som statlig myndighet har DO betydligt större resurser än en enskild näringsidkare. Detta gör att få näringsidkare vågar ta strid när DO hotar med stämning. Istället går de snällt med på förlikning.

För att systemet
ska bli mer rättvist bör rättsprocessen i ett diskrimineringsärende vara förenad med vissa kostnader även för den som anser sig vara diskriminerad.

Taggar: diskriminering, riksdagen

Text:

Kommentarer är avstängda.