Fler kan få parkeringstillstånd


Det kan bli lättare för den som har nedsatt funktion i armarna att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är innebörden av ett förslag som just nu är ute på remiss.

Bestraffat kollektiv


Jag utreds i en nära på fanatisk anda, skriver Rasmus Isaksson i sin första ledare som DHR:s ordförande.

Olika bud om parkeringstillstånden


Motionskoll | Stöld och missbruk av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är en fråga som engagerar de folkvalda. Men regelverket kritiseras också.

Allt svårare att få P-tillstånd


Ann-Mari Lagerman-Räf fick avslag när hon ville förnya sitt parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Nu får Transportstyrelsen kritik för hur reglerna används.

Ingen åtgärd kring p-tillstånden


Catharina Elmsäter-Svärd (M), välkomnar olika betalningssätt (parkeringsskivor, smartcard mm) men vill inte ändra i trafikförordningen kring parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.