Tom handikapparkeringsplatsPå senare tid har allt fler personer med nedsatt rörelseförmåga blivit av med sina parkeringstillstånd. Detta är en följd av att många kommuner har blivit hårdare i sin tillämpning av reglerna för vem som kan få ett parkeringstillstånd. Kommunerna har anpassat sina bedömningar till de som görs av den ansvariga myndigheten Transportstyrelsen.
Själva regelverket har i sig inte blivit hårdare, men väl sättet som de tolkas.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) tycker dock inte att det är något problem. I ett svar på en skriftlig fråga i riksdagen från Hans Hoff (S) skriver hon att det inte finns skäl till att se över de lagar och förordningar som reglerar parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Antalet parkeringsplatse
r för rörelsehindrade är begränsat varför det är av största vikt att de som har störst behov av dessa platser ges möjlighet att parkera sitt fordon där, skriver ministern och ger sitt stöd till Transportstyrelsens nuvarande tolkning av regelverket.

Den här artikeln har följande taggar:
parkeringstillstånd, Catharina Elmsäter-Svärd

Text:

Kommentarer är avstängda.