Ingen åtgärd kring p-tillstånden


Catharina Elmsäter-Svärd (M), välkomnar olika betalningssätt (parkeringsskivor, smartcard mm) men vill inte ändra i trafikförordningen kring parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder.