Det är Jonas Sjöstedt (V) som i en skriftlig fråga undrar vad infrasturkturminister Elmsäter-Svärd (M) tänker göra åt att personer som tidigare haft parkeringstillstånd nu med omformulerade föreskrifter från Transportstyrelsen får avslag.

Det vittnas om att man bara tar hänsyn till förmågan att förflytta sig till fots och att personer som har svårt att betala parkeringsavgift, men som inte har problem att förflytta sig till fots, har blivit av med sitt tillstånd, skriver Jonas Sjöstedt.
Han påpekar även att det tidigare statsrådet Åsa Torstensson ansåg att den praxisförskjutning som skett  berodde på kommunerna blivit bättre på att följa de föreskrifter som finns. Därmed ansåg regeringen att kommunerna tidigare varit för generösa, skriver Jonas Sjöstedt och påpekar att de fall som nu uppmärksammats i media visar på att det behövs förändringar i trafikförordningen.

Antalet parkeringsplatser för rörelsehindrade är begränsat  och därför är det av största vikt att de som har störst behov av dessa platser ges möjlighet att parkera sitt fordon där, svarar Elmsäter-Svärd. Hon hänvisar, som sin föregångare, till Transportstyrelsens föreskrifter men säger också att frågan i slutändan är en kommunal angelägenhet och inget som kan regleras i trafikförordningen.

Elmsäter-Svärd säger dock att en dialog mellan Näringsdepartementet, handikapporganisationerna, Sveriges kommuner och landsting samt berörda myndigheter har påbörjats om de upplevda problemen med parkeringstillstånden, men i dagsläget har hon inte för avsikt att föreslå någon ändring.

Läs hela svaret här:
Den här artikeln har följande taggar:
Parkeringstillstånd, Catharina Elmsäter-Svärd

Text:

Kommentarer är avstängda.