Maria Larsson– Vi ska vara medvetna om att när assistansen inte finns tillgänglig betyder det inte att samhället tar bort sitt stöd till individen helt och hållet, utan stöd enligt socialtjänstlagen är tänkt att svara upp mot mycket av det som kan behövas, sa Maria Larsson (KD) i en interpellationsdebatt i riksdagen i fredags.

Ministern menar att Socialtjänstlagen innebär ett stort ansvar för samhället att ge stöd till personer med funktionshinder och att personlig assistans från början var tänkt för en mindre grupp funktionshindrade.
– Det är också viktigt att komma ihåg att det när personlig assistans infördes inte var för att funktionshindrade i allmänhet skulle få hjälp med sina behov. Det skulle de nämligen redan få enligt socialtjänstlagen, sa Maria Larsson.

Eva OlofssonDebatten följde av en interpellation från Eva Olofsson (V) som ville veta om Maria Larsson tänker göra några förändringar i LSS för att få bukt med Försäkringskassans och domstolarnas nya hårdare syn på vad som är ett grundläggande behov enligt LSS. Ministerns svar var att hon vill invänta de pågående utredningar som Försäkringskassan och Socialstyrelsen gör och som ska vara färdiga under året. Därefter lovar hon att återkomma med regeringens syn på saken.

Eva Olofsson menar dock att det redan nu behövs en lagändring för att återställa behovsbedömningen till den linje som gällde fram till för några år sedan.
Och hon delade inte Maria Larssons tilltro till Socialtjänstlagen ska täcka upp behoven för de som förlorar sin personliga assistans.
– Jag är medveten om att det inte handlar om att få personlig assistans på statlig nivå eller ingen hjälp alls, men faktum är att den personliga assistansen ger en annan möjlighet att mer planera sitt liv hur man själv vill. Man kan själv välja vem som ska hjälpa en och ha en mycket mer flexibel hjälp än vad det många gånger innebär om man hamnar i kommunens hemtjänst, sa Eva Olofsson.

Läs hela debatten i riksdagens protokoll »

Den här artikeln har följande taggar:
personlig assistans, socialtjänstlagen, Maria Larsson, Eva Olofsson

Text:

Kommentarer är avstängda.