Ministern: Vi måste hjälpas åt


Tillgänglighetsarbetet går för långsamt. Det konstaterade Maria Larsson i ett tal på torsdagen. Men hon riktade ingen skarp kritik åt något håll utan valde att fokusera på möjligheter.

Inga nya besked om assistans från ministern


I dag debatterade Vänsterpartiets Eva Olofsson med ministern Maria Larsson i riksdagen om reglerna för att få statlig assistansersättning. Men ministern har inga nya åtgärder planerade.

Obligatorisk valfrihet i hemtjänsten


Lagen om valfrihetssystem, LOV, kan bli obligatorisk att använda för landets kommuner. Regeringen vill öppna hemtjänst och omsorg för fler privata aktörer.