Kollage: Maria Larsson  och en suddig tiokronaSocialdemokraten Lennart Axelsson har i en skriftlig fråga i riksdagen bett Maria Larsson (KD) att redogöra för hur regeringens framtida planer för stödet till funktionshindersorganisationerna ser ut. Det samlade bidraget till funktionshinderrörelsen ligger i år på 183 miljoner kronor. Ett belopp som varit oförändrat sedan 2008. Läser man i senaste budgetpropositionen ser man att regeringen inte räknar med någon höjning fram till 2015.

Något uttalat svar på frågan får inte Axelsson. Maria Larsson svarar visserligen att funktionshinderorganisationerna gör ett viktigt jobb, både politiskt och i samhället i stort, och att regeringen "värnar det samarbete och den dialog som möjliggörs genom organisationernas arbete".
Men istället för att blicka framåt väljer Maria Larsson att lyfta fram det förflutna:
" För att ytterligare stärka organisationernas förutsättningar att bedriva intressepolitiskt arbete ökade regeringen 2008 anslaget för bidrag till funktionshindersorganisationerna med 20 miljoner kronor", skriver Maria Larsson avslutningsvis.

Taggar: funktionshinderrörelsen, Maria Larsson

Text:

Kommentarer är avstängda.