Vikten av samarbete


Rasmus Isaksson: En del av den obekväma tystnaden i valrörelsen tror jag tyvärr att vi i funktionshinderrörelsen får ta på oss. Vi lyckades inte nå fram.

Vision till verklighet


LEDARE | Regeringen sänder ut ett minst sagt splittrat budskap vad gäller funktionshinder­politiken, skriver Maria Johansson.

Hon har tröttnat på att jobba gratis


När kommunala handikapprådet i Varberg sammanträder har politikerna ett arvode på 265 kronor i timmen. De rörelsehindrades representanter får inte ett öre.

Funktionshinder saknas på museer


Skildringar om funktionshindrades liv och erfarenheter saknas i stor utsträckning på våra museer konstaterar ny rapport, men förändringar är på gång.

Barn och kvinnor i FN-fokus


Barn och kvinnor med funktionsnedsättning är temat för FNs femte statspartsmöte den 12-14 september i New York.