Debattvinjett med bild på Isabella Jernbeck och Cristina Husmark-PehrssonFör femton år sedan inrättades ett Nordiskt handikappolitiskt råd. Rådet består av brukarorganisationer, politiker och tjänstemän och vars syfte är att utveckla det nordiska samarbetet och politiken inom handikappområdet. Många har haft stora förväntningar på detta arbete, men som tyvärr inte blivit den framgång man hoppats på.

Nu har det därför framförts förslag på att reformera och stärka detta nordiska handikappolitiska råd och det instämmer vi i till fullo. Däremot ställer vi oss mycket kritiska till förslaget att inte låta funktionshinderrörelsen i fortsättningen få delta i rådet. Denna uppfattning framförde vi också med skärpa.

Vi anser att det vore olyckligt om en sådan förändring genomförs. Tvärt om bör brukarorganisationernas roll i stället förtydligas så att dessa får större inflytande och direktpåverkan. Då först kommer frågorna närmare dem de berör och dem vars insikt och kunskap ingen kan ifrågasätta. Handikapporganisationerna har själva framfört att deras dialog med Ministerrådet behöver förstärkas för att uppnå ett bättre resultat.

Ministerrådet får nu gå tillbaka till sin kammare och fundera vidare. Förhoppningsvis återkommer de till rådet med ett förslag som tvärt om stärker de funktionshindrades situation i Norden.

Isabella Jernbeck (M) är riksdagsledamot och medlem av Handikappolitiska rådet samt ledamot av Nordiska rådet

Cristina Husmark Pehrsson (M) är riksdagsledamot och vice ordförande i Sveriges delegation till Nordiska rådet

Taggar: norden, funktionshinderrörelsen

Text:

Kommentarer är avstängda.