Så görs Finland tillgängligt


Samarbete med parter på olika nivåer och att sprida information är viktiga redskap för tillgänglighetsombudsmannen i Finland.

Därför är Norge före Sverige


DEBATT | Ett tidigt fokus på Design för alla, med hela befolkningen som målgrupp ledde fram till att Norge har en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering,skriver Janne Skei.