Omslaget till skriften Med fokus på nordisk handikappolitik har Nordens Välfärdscenter nyligen kommit ut med ett temahäfte där man summerar och jämför vad som hänt under senare år inom handikappolitiken men också vad som skulle behöva göras för att målet om ett inkluderande samhälle ska uppnås.

Det är intressant läsning med plock och beskrivningar av handikappolitiska frågor i de olika nordiska länderna. Det är frågor och erfarenheter av otillgänglighet, kulturliv, lagstiftning, arbetsmarknaden mm.
Hur man på det politiska planet nått framgångar, vad som uppnåtts men även det som skulle behövas för att komma närmare målet. Man håller fram vikten av att samarbetet i Norden bör bli bättre och att detta bör få nationellt stöd så att man tillsammans ska kunna agera, bland annat kring FN-konventionen.

Vidare att arbetsmarkandspolitiken ska inriktas på mångfald och att det måste  bli lättare för personer med funktionsnedsättningar att både få arbete och kunna behålla ett arbete. Att otillgänglighet ska vara diskrimineringsgrundande och att design för alla ska vara utgångpunkt för all samhällsplanernig är en annan rekommendation liksom att resurser avsätts för att brukarorganistioner ska bli delaktiga i beslutsprocesser och att stöd ges för att utveckla forskning kring funktionshinder.

Hämta skriften här »

Den här artikeln har följande taggar:
norden, lagstiftning

Text:

Kommentarer är avstängda.