Diskrimineringombudsmannen, DO, har utrett anmälningar om otillgängliga vallokaler i fyra kommuner vid valet till Europaparlamentet förra året. I Nacka, Mora, Göteborg och Södertälje fanns det lokaler som stängde ute personer med rullstol eller hade valbås som var för högt placerade.

Otillgängliga vallokaler är ett brott mot både vallagen och FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, påpekar DO och kräver att landets lässtyrelser tar frågan på allvar inför det svenska valet om två veckor.

Det är kommunerna som är ansvariga för att vallokalerna är tillgängliga. Om en lokal inte uppfyller kraven på tillgänglighet ska kommunen påtala detta för länsstyrelsen. Det hade ingen av de anmälda kommunerna gjort inför EU-valet, hävdar DO.

Göteborg, Mora och Södertälje har dock lovat DO att alla deras vallokaler ska vara tillgängliga i årets val.

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, demokrati, val2010

Text:

Kommentarer är avstängda.