Ny lagstiftning inte nog


DEBATT | Kampen måste föras på flera plan. Det skriver Rolf H Johansson och menar att en diskriminerinslag inte är enda vägen för ett tillgängligare samhälle.

Fler anmäler diskriminering till DO


Människor vet nu vart man ska vända sig, samtidigt som diskrimineringsskyddet har utökats till fler grunder och flera områden, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.