Ingrid Burman
Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden

Utvidga lagen om hets mot folkgrupp till att också omfatta funktionsnedsättning, anser Handikappförbunden. Men justitieministern är skeptisk.

Idag gäller lagen om hets mot folkgrupp inte för alla diskrimineringsgrunder som återfinns i diskrimineringslagen. Funktionshinder är en av de grunder som inte har skydd när det gäller hets mot folkgrupp. Detta är fel, anser Handikappförbuden.

I en debattartikel i Aftonbladet idag argumenterar paraplyorganisationens ordförande Ingrid Burman för att skyddet mot hets även bör omfatta personer med funktionsnedsättning.

Att lagen om hets mot folkgrupp inte omfattar samma grupper som diskrimineringslagstiftningen anser hon visar att regeringen värderar diskrimineringsgrunderna olika. Dessutom saknas kunskap och uppföljning av hur

Men justitieminister Beatrice Ask (M) anser inte att lagen om hets mot folkgrupp ska utvidgas.

– Jag tror att det finns en poäng att inte utvidga allt. Det är inte heller så att vi rosat marken med anmälningar och vi behöver upparbeta en förmåga att beivra den typen av brott, sa ministern när hon talade vid DOs konferens på internationella funktionshinderdagen.

Beatrice Ask hänvisade också till att det redan idag finns möjligheter för polis och rättsväsende att ta extra allvarligt på våld och trakasserier mot personer som är utsatta.

– Det är en försvårande omständighet som man ska ta i beaktande. Det gäller bland annat alla typer av funktionsnedsättning.

 

Text:

Kommentarer är avstängda.