De räknar med att Sverige får kritik


Svenska funktionshinderrörelsen räknar med att Sverige får kritik efter den granskning som FNs kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning genomfört i veckan.

Dystert firande av funktionshinderdagen


Situationen för personer med funktionsnedsättning blir allt sämre i Sverige. Den bilden var de flesta eniga om när internationella funktionshinderdagen uppmärksammades på tisdagen. – Politikerna har inte förstått FN-konventionen, menade handikappförbundens ordförande Ingrid Burman.

Arbetsförmedlingen misslyckas


Regeringen måste förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna och stoppa den ökande arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning, menar Handikappförbunden.

Politiken sviker var femte väljare


DEBATT | Personer med funktionsnedsättningar företräds inte av den politiska makten. Detta trots att både regeringens och oppositionens partier fått deras stöd, skriver Ingrid Burman.

Nu läggs grunden för framtidens socialförsäkring


Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har uppdraget att utforma framtidens sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Men hos både funktionshinderrörelse och fackföreningar finns en oro för resultatet.