Det är nödvändigt att förändra de arbetsmarknadspolitiska insatserna så att de får en bättre samverkan och leder till arbete på den reguljära arbetsmarknaden, skriver Handikappförbunden i sitt remissvar till FunkA-utredningen och riktar bland annat kritik mot Arbetsförmedlingen.

FunkA-utredningen visade brister på en rad områden, allt från styrning, fördelning av resurser till uppföljning och kvalitetssäkring av olika insatser, konstaterar Handikappförbunden och uppmanar regeringen ta utredningens analys på allvar.
– Det är alarmerande att arbetslösheten för personer med funktionsnedsättning ökat så drastiskt de senaste åren, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden. Regeringen måste ta FunkA-utredningens analys och förslag på allvar. De miljarder som varje år sparas in på sjukförsäkringen måste nu satsas i offensiva åtgärder för att ge rätt stöd till jobb. 

Handikappförbundens remissyttrande över FunkA-utredningen:

Taggar: Arbete, Ingrid Burman

Text:

Kommentarer är avstängda.