HSO: Stoppa utförsäkringarna


Handikappförbunden kräver omedelbart stopp för utförsäkringarna. Förslaget till förändrad sjukförsäkring är en bit på väg men inte tillräckligt, säger HSOs ordförande Ingrid Burman.

Vem samlar handikapprörelsen?


Allt fler förbund. Och allt mer specifika krav. Finns det någon som kan ena handikapprörelsen? Det är en intressant fråga för rörelsen att ställa sig, säger Agneta Hugemark, forskare från Uppsala.