Ingrid Burman, ny ordförande i HSO.Ingrid Burman var riksdagsledamot för Vänsterpartiet mellan 1994 och 2006. Mellan 1998 och 2006 var hon ordförande i Socialutskottet.
Hon sitter som representant för Vänsterpartiet i en av de arbetsgrupper som oppositionspartierna har tillsatt inför riksdagsvalet 2010.

Hon valdes av ett oenigt
årsmöte med 21 röster mot nio för motkandidaten Lars Lindberg. Lindberg var nominerad av DHR vars ordförande Maria Johansson var kritisk till valet av Burman.

– Jag är oerhört besviken. Jag tror att Lars Lindberg hade haft helt andra förutsättningar att dels ena HSO men också driva de stora handikappolitiska frågorna, säger DHRs ordförande Maria Johansson.

Hon understryker att hon inte har något emot Ingrid Burman som person och önskar henne lycka till i sitt uppdrag. Men hon anser att valet är en tillbakagång till en gammal modell där handikapporganisationer rekryterade ordförande bland riksdagsledamöterna.

Hur påverkar valet av Ingrid Burman DHRs relation till HSO?
– Det förekommer diskussioner inom organisationen, men vad de leder fram till är för tidigt att säga idag, säger Maria Johansson.

Inför sin kandidatur har
Ingrid Burman sagt sig ha som ambition att bidra till att handikappfrågorna får ett större utrymme i samhällsdebatten och ett större genomslag på den politiska agendan.

Text:

Kommentarer är avstängda.