Ingrid BurmanI maj valdes Ingrid Burman till ordförande för Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO. Den tidigare riksdagsledamoten (V) var omstridd som ny ordförande men valdes av ett oenigt årsmöte.

Sedan januari i år
representerar Burman Vänsterpartiet i en av de sju arbetsgrupper som tar fram underlag för oppositionens regeringsplattform. Samtidigt som hon är ordförande i Handikappförbunden, en partipolitiskt obunden organisation. 

Hur ser du på ditt arbete i den rödgröna arbetsgruppen för välfärd och rättvisa?

– Jag hoppas att i detta sammanhang kunna synliggöra behoven för människor med funktionsnedsättningar. Villkoren i många av de välfärdssystem vi har idag utgår från att man till exempel efter att ha brutit benet eller har haft en förkylning ska kunna återvända till arbetet. Vad vi saknar är system som även fungerar bra för den som har kroniska problem och funktionshinder.

Hur ser du på risken att utifrån ditt politiska engagemang bli ifrågasatt som ordförande för en partipolitiskt obunden organisation?
– Jag tror att det bara är bra om vi som finns inom den ideella sektorn också har partipolitiska engagemang på fritiden och kan utnyttja dessa kontakter. Det är en styrka.
– Någon konflikt eller ifrågasättande hoppas jag verkligen inte att det ska behöva innebära, jag lägger självklart min huvudsakliga kraft i mitt arbete som ordförande i Handikappförbunden och där finns också en styrelse som fastställer och stakar ut vägen för arbetet inom handikapporganisationen.

Läs mer:

Ingrid Burman ny ordförande i HSO »
Så ska nya ordföranden ena HSO »

Text:

Kommentarer är avstängda.