Ingrid Burman– Jag hoppas kunna bidra till att öka handikappförbundens intressepolitiska påverkan. Idag är vi tydliga med att vi prioriterar tillgänglighet, det tillgängliga arbetslivet och ekonomisk trygghet. Men att få upp dessa frågor på den politiska agendan tycker jag är den stora utmaningen för hela handikapprörelsen.

Hur ska det gå till?
– Man måste arbeta mycket med opinionsbildning. Vi vet vad som behöver göras för att skapa ett samhälle för alla, men vi måste jobba mot myndigheter och lagstiftare för att skapa attitydförändring. Vi måste också bli bättre på att använda media.

Vilket inflytande har HSO över den förda handikappolitiken, tycker du?
– För litet, men man ska samtidigt inte göra det mindre än vad det är. HSO har inflytande på departementen och i samarbetsorgan, men vi är dåliga på att föra fram den påverkan vi har. Jag tror att vi måste synliggöra hur vi faktiskt påverkar politiken.

DHRs ordförande Maria Johansson har uttalat sig kritiskt till valet av dig som ordförande och varit negativ till att du inte har större förankring inom handikapprörelsen. Hur ser du på den kritiken?

– Jag hoppas att jag och Maria Johansson ska kunna jobba bra till sammans. Jag är medlem i Reumatikerförbundet och har en reumatisk sjukdom. Hon är ordförande i en annan organisation och vi har lite olika perspektiv.
– Jag har valt att inte bara engagera mig i handikapprörelsen utan har jobbat politiskt och och inom fackföreningsrörelsen och jag hoppas att mina erfarenheter ska kunna befrukta handikapprörelsen.

I vintras beslutade RBU och NHR att lämna HSO. Vid årsmötet var det nio förbund som röstade på din motkandidat. Hur ska du arbeta för att ena HSO?
– Jag tror på dialog. Vi måste ha många mötesplatser. HSO består idag av 43 förbund som har olika förväntningar på samarbetet. För att kunna öka styrkan i samarbetet måste vi träffas, lyssna på varandra, prata och skapa gemensamma prioriteringar.

Läs mer:

Neurologiskt rörelsehindrade lämnar HSO »
Även RBU lämnar HSO »

Extern länk:

Maria Johanssons blogg »

Text:

Kommentarer är avstängda.