Ingrid BurmanDet nordiska handikappolitiska rådet bildades för 15 år sedan som ett rådgivande organ till nordiska ministerrådet. Tanken var att politiker, tjänstemän och representanter för funktionshinderrörelsen tillsammans skulle ge råd till ministrarna och vara policyskapande i gränsöverskridande funktionshinderpolitiska frågor som transporter eller olika gränshinder.

Men utfallet har inte varit till belåtenhet. Uppdraget har upplevts som oklart och arbetet tungrott. För fyra år sedan inleddes därför en utvärdering av det handikappolitiska rådets funktion och form. Och när det nu finns en färdig modell på bordet upptäcker funktionshinderrörelsen att man har ställs utanför. Från och med nästa år ska det handikappolitiska rådet enbart bestå av politiskt oberoende experter. Ett beslut som upprör Handikappförbundens (HSO) ordförande Ingrid Burman.
– Vi reduceras till ett råd till ett råd som ska råda ministerrådet. Det nya handikappolitiska rådet blir en censurballong mellan oss och politikerna som ska tolka det vi säger och föra det vidare till ministrarna.

Enligt FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska staterna alltid "samråda med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning" i frågor som berör dem. Samrådet ska enligt konventionen ske genom de organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning.
– Det här är väl nästan ironiskt. Samtidigt som de fem nordiska länderna undertecknar och ratificerar FN-konventionen så puttar man ut funktionshinderrörelsen ur sitt rådgivande organ, säger Ingrid Burman.

Den nya organisationen
har arbetats fram vid Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn. Här uttrycker man viss förvåning över reaktionen från funktionshinderrörelsen.
– Förslaget som ligger nu är ett råd som består av politiskt oberoende experter som ska ha en tät dialog med intresseorganisationerna. Det handlar inte om att kasta ut intresseorganisationerna, säger Anders Geertsen, avdelningschef på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn.

Exakt hur denna dialog ska se ut är inte fastställt ännu. Detaljerna kring den nya organisationen ska sättas i november, säger Anders Geertsen. Samtidigt avfärdar han kritiken om att det nya handikappolitiska rådet inte skulle uppfylla kraven i FN-konventionen.
– Det kommer vi bestämt att göra . Frågan är hur man ska göra det, säger Anders Geertsen.
Han lovar också att lyssna på kritiken och utesluter inte att den kan påverka den fortsatta processen.
– Varken vi eller våra politiker önskar att handikapporganisationerna ska stå utanför den här processen och uppleva att de inte blir lyssnade på, säger Anders Geertsen.

Men enligt Ingrid Burman
är förtroendet för ministerrådet skadat av de förslag och beslut som kommit fram hittills. Den nordiska funktionshinderrörelsen accepterar inte att ställas åt sidan, menar hon.
– Vi kommer inte att ställa upp på att vara ett råd till rådet. Det är alla nordiska organisationer överens om.
Istället vill hon att ministerrådet börjar lyssna på vad funktionshinderrörelsen har att säga.
– Vi vill ha en närmare koppling till politiken och till ministerrådet. Det behövs en smidigare organisation som har en närmare kontakt med politikerna, säger Ingrid Burman.

Taggar: norden, Ingrid Burman

Text:

Kommentarer är avstängda.