Debattvinjett med bild på Ingrid burmanDet är glädjande att framstående företrädare för (V), (S) och (MP) svarat på min debattartikel ”Politiken sviker var femte väljare” (9/12 2011).
De redogör för en hög politisk ambitionsnivå i sina inlägg och lyfter också viktiga konkreta förslag.
Men när partiledarna debatterade i riksdagen den 18 januari så nämnde ingen av (S), (V) eller (MP):s partiledare villkoren för funktionshindrade på arbetsmarknaden, i diskrimineringsfrågor eller andra mänskliga rättighetsfrågor.
Så min fråga kvarstår: Hur ska den positiva retoriken omsättas i faktisk politik?

Debatten om funktionshinderspolitiken förs i specialsajter som denna, vilket också Lena Hallengren (S) konstaterade i sitt inlägg. De orättvisor som dagligen möter personer med funktionsnedsättning, ger ingen återklang i den generella politiska debatten.
Min förväntan är, efter att ha läst (S), (V) eller (MP):s repliker, att partierna nu börjar leverera. Det är dags att testa om teorin också gäller i praktiken.
Använd den majoritet som finns i riksdagen för en lagstiftning som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering. Använd också majoriteten till att återställa rätten till assistans och för att sätta arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning i fokus.

Allianspartiernas insatser på området imponerar inte. När regeringen inte bryr sig och oppositionen inte finns, osynliggörs den diskriminering som pågår. Så länge ingen utmanar allianspartierna riskerar frågan om en diskrimineringslagstiftning att begravas och förhalas i en intern diskussion på regeringskansliet.
Allianspartierna kan fortsätta gömma sig bakom förvaltningsrättsliga tolkningar av lagen om assistans, istället för att ändra lagen så att den både tolkas och lever upp till intentionerna bakom reformen.

Var femte väljare företräds helt enkelt inte av den politiska makten. Ska Sveriges framtid byggas på ett sätt som inkluderar alla medborgare, måste en tydligare funktionshindersanalys finnas med i den centrala politiska debatten. Om oppositionen på allvar menar att man visst företräder var femte väljare, då är det dags att börja leverera. Och omsätta ord till handling.

Ingrid Burman är ordförande i Handikappförbunden

Taggar:
Ingrid Burman, Handikappförbunden

Text:

Kommentarer är avstängda.