Våldsoffer kan få egen statistik


Våldsbrott mot personer med funktionsnedsättning kan få en egen brottskod. Bättre utredningar och en mer rättvis behandling talar för förändringen som dock väcker frågetecken runt personlig integritet.

Våldsoffer ska bli synliga


Utbildning ska råda bot mot samhällets oförmåga att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.