Knytnäve i rörelseVåld mot kvinnor med funktionsnedsättning har kallats ett osynligt samhällsproblem. Gång på gång har det konstaterats att såväl kommuner som myndigheter missar att upptäcka och hjälpa de kvinnor som utsätts för våld
Därför har socialstyrelsen, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett utbildningsmaterial riktat till proffessionella som på olika sätt kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.
– Partnern är den vanligaste förövaren, men våldet kan också utövas av en anställd, vars egentliga uppgift är att ge vård och service, berättar Ann Jönsson, utredare på Socialstyrelsen. Hon menar att ökad medvetenhet och kompetens inom kommuner, landsting och rättsväsende är avgörade för att kvinnorna ska få adekvat hjälp.

Med utbidningsmaterialet hoppas man kunna öka medvetenheten och kompetensen kring frågan i kommuner, landsting och inom rättsväsendet
Utbildningsmaterialet, som kommer att följas av ytterligare fyra, vänder sig i första hand till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och rättsväsende, men kan även ge kunskap till andra.

Det finns egentligen ingen skillnad mellan våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och andra kvinnor, det förekommer lika ofta. Skillnaderna ligger i att detta våld inte uppmärksammas vare sig inom forskning eller i debatten.
Professionellt bemötande av de utsatta kvinnorna är viktigt, liksom att alla samhällets insatser är tillgängliga. Dels genom anpassad information och att man rent fysiskt ska kunna ta sig in på exempelvis socialkontor, vårdscentraler.

Kunskapen är inte ny, tidigare rapporter har visat på allvarliga missförhållande. En undersökning gjord bland kvinnor inom den öppna och slutna psykiatrin i region Skåne uppgav till exempel sju av tio sig ha varit utsatta för någon form av fysiskt, sexuellt och psykiskt och/eller ekonomiskt utnyttjande. I en annan nationell undersökning sa sig tre av tio kvinnor blivit utsatta.

Taggar: utbildning, socialstyrelsen, våld

Text:

Kommentarer är avstängda.