Maktkampen om den personliga assistansen


Svällande byråkrati, övervakning och ett allt mer närvarande vårperspektiv oroar användare av personlig assistans. Men individens makt är inte hotad, menar myndigheterna.

Toppchef lämnar Socialstyrelsen


Håkan Ceder, ansvarig för funktionshinderfrågor på Socialstyrelsen lämnar sitt jobb efter en konflikt med myndighetens generaldirektör.

Så många har hemtjänst


Antalet personer med funktionsnedsättning under 65 år som har hemtjänst har ökat något, men mest ökar insatsen boendestöd.

Våldsoffer ska bli synliga


Utbildning ska råda bot mot samhällets oförmåga att upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor med funktionsnedsättning.