Ordet integritet under ett förstoringsglas
På uppdrag av regeringen
har Socialstyrelsen tillsammans med Försäkringskassan tagit fram en ny metod för att bedöma vilket behov en person har av personlig assistans. Den nya så kallade bedömningsinstrumentet styr vilka frågor som ska ställas till den som söker personlig assistans. Syftet är att undersökningen av behoven ska följa en given struktur som ska göra bedömningen likvärdig över hela landet och rättssäker för den sökande.

Arbetet drog dock snart
på sig kritik från funktionshindersrörelsen. Närgångna frågor som kan upplevas som kränkande gjorde att rörelsens representanter i projektets referensgrupp tidigt hotade att lämna arbetet i protest. I januari 2010 gjorde de verklighet av hotet vilket relaterade i stark kritik mot Socialstyrelsen, som tvingades backa.

I det instrument som
presenteras idag har man försökt att göra de integritetskänsliga frågorna mindre statiska. 
– Vi har formulerat om de närgångna frågorna så att de istället ställs till handläggare på Försäkringskassan. Sedan är det upp till handläggaren att formulera frågorna beroende på vem man har framför sig, säger Lennart Jansson,  forskare på IMS, Institutet för utveckling av socialt arbete, på Socialstyrelsen.
– Tidigare var frågorna ställda direkt till den sökande och handläggaren läste innantill vilket riskerar att man förlorar relationen i mötet, fortsätter han.

Förändringarna har delvis
mildrat kritiken från brukarrörelsen, berättar Wenche Willumsen, från DHR som representerar HSO i referensgruppen.
– Den här nya metoden gör det egentligen inte mindre integritetskränkande, säger hon men frågorna är idag bättre formulerade än de var för ett och ett halvt år sedan.
– Det närgångna har alltid varit närgånget, men som det var formulerat den gången var det dessutom plumt men det har man slipat bort nu, säger hon.

Det som istället oroar är
att det nya instrumentet ska bidra till att sänka antalet beviljade timmar. Tanken är att den nya metoden ska sätta ett golv för hur många timmar som beviljas och att den slutgiltiga antalet timmar ska bli fler.
– Det vi är mest oroliga för nu är att man stannar vid de här timmarna som kommer ut av instrumentet, säger Wenche Willumsen.

Instrumentet har testats på åtta av Försäkringskassans kontor. Sammanlagt har det använts för att fastställa behov av personlig assistans i ett hundratal ärenden.
Resultatet har sedan jämförts med åtta kontor där traditionella bedömningsmetoder används.
– Det är för tidigt att dra några slutsatser. Det är viktigt att följa upp utfallet av instrumentet över en längre tid. Man vill gärna ha ett år på sig, säger Lennart Jansson på Socialstyrelsen.
Brukarrörelsens oro för att det nya instrumentet ska innebära att sökande får mindre tid beviljat förhåller han sig skeptiskt till, säger Lennart Jansson
– Det preliminära resultatet visar tvärtom att antalet beviljade timmar ökar, säger Lennart Jansson.

Trots den ännu ofullständiga
empirin anser han att instrumentet är klart att använda.
– Instrumentet är i sådant skick att man kan börja använda det brett inom Försäkringskassan, säger Lennart Jansson.
Hur och när det nya bedömningsinstrumentet kommer i bruk i större skala är inte fastställt. Klart är att de krävs utbildning av handläggarna på Försäkringskassan och kanske även utveckling av ett nytt IT-stöd för handläggarna.

Taggar: personlig assistans, Socialstyrelsen, Wenche Willumsen

Text:

Kommentarer är avstängda.