Utredaren Stefan Carlsson lägger idag fram förslag för hur staten ska få en tydligare roll inom vården och omsorgen. Carlssons förslag innebär att tolv av dagens myndigheter läggs ner och ersätts med fyra nya, skriver han på Dagens nyheters debattsida.

På listan över myndigheter som utredaren vill lägga ner står flera som idag arbetar med frågor som rör funktionshinderpolitiken. Här finns Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) Hjälpmedelsinstitutet, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut.

Stefan Carlsson vill
istället samla frågor som rör funktionshinder i en ny myndighet som han kallar Myndigheten för välfärdsstrategi. Den nya myndigheten ska ägna sig åt övergripande utveckling och analys och funktionshinderfrågorna ska samsas med frågor om befolkningens övergripande hälsa och utvecklingsfrågor kring vård och omsorg.

Den nya myndigheten ger staten bättre möjligheter till framförhållning och strategisk styrning, skriver utredaren i DN-artikeln.

Taggar:
Handisam, Socialstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet

Text:

Kommentarer är avstängda.