Handisam: Oroande utveckling


Det går för långsamt att uppnå funktionshinderpolitiska mål och 9 av 22 myndigheter redovisar inga mätbara resultat. Det visar Handisam i en rapport i dag.

Handisam: Mer insatser behövs


Vissa myndigheter behöver skärpa upp sitt arbete inom strategin för funktionshinderpolitiken, anser Anna Dahlberg, projektledare för uppföljningen hos Handisam, i en SHT-intervju.

Kommuner dåliga på att fixa jobb


Endast en av fem kommuner arbetar målmedvetet för att personer med funktionsnedsättning ska komma in på arbetsmarknaden. Det visar en enkätundersökning från Handisam.