Vårdfokus steg bakåt


Att avgränsa sig till vård/omsorg och funktionsnedsättning är ett steg bakåt, säger Maria Johansson om förslaget till ny myndighet för funktionshinderfrågor.

Så ska alla bli hörda


Alla ska komma till tals i uppföljningen av funktionshinder-politiken, menar myndigheten Handisam och lämnar förslag för hur det ska gå till.