SnigelMyndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, har ännu en gång rangordnat myndigheterna utifrån deras arbete med tillgänglighet. På det stora hela har Myndighetssverige blivit lite bättre sedan förra året, men utvecklingen går trögt. Fortfarande har många myndigheter mycket arbete kvar innan de lever upp till kraven på tillgänglighet. Bara fem myndigheter klarar alla krav, och det finns flera som har blivit sämre.

Jämfört med 2010 har hälften av myndigheterna gått framåt i arbetet med tillgänglighet. Några har till och med gjort ordentliga uppryckningar. Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Värmland har båda avancerat från en plats i bottenträsket till en position nära toppen.

Bland de som har
rasat mest sedan i fjol finns Gymnastik- och idrottshögskolan och Tullverket som faller tungt på listan. Fortfarande ligger såväl Polisen som domstolarna generellt dåligt till och enskilda myndigheter som Barnombudsmannen och Justitieombudsmannen ligger kvar i det absoluta bottenskiktet.

Grunden för Handisams jämförelse är en enkät som totalt 261 myndigheter har besvarat. I enkäten finns till exempel frågor om myndigheterna har någon handlingsplan för tillgänglighet, om man har inventerat sina lokaler och sin information, samt om man har utbildat personalansvariga om tillgänglighet.

Hela listan finns hos Handisam »

Den här artikeln har följande taggar:
tillgänglighet, Handisam

Text:

Kommentarer är avstängda.