Stängsle och övervakningstorn utanför ett fängelseI en debattartikel på Newsmill skriver Försäkringskassans generaldirektör Adriana Lender och överdirektör Stig Orustfjord att allt för många får aktivitetsersättning utan att det gjorts tillräckligt mycket för att stödja dem att koma ut i arbetslivet.

"Ett tidigt inträde i
aktivitetsersättningen innebär i realiteten en mycket stor risk för ett helt liv i relativ fattigdom. Det är därför av stor vikt att alla möjligheter att hitta en plats på arbetsmarknaden är uttömda innan aktivitetsersättning beviljas", skriver de båda höjdarna.

Nu stundar dock förändring. Under de kommande fem åren ska Försäkringskassan se till att mellan 5000 och 7000 unga med funktionsnedsättning kommer ut i arbetslivet.
"För mycket fokus har hittills legat på individernas oförmåga och en passiv försörjning från sjukförsäkringen, i stället för att utveckla individens förmågor och erbjuda relevant arbetsmarknadsstöd", skriver Lender och Orustfjord.

Den här artikeln har följande taggar:
arbete, aktivitetsersättning, barn och unga, Försäkringskassan

Text:

Kommentarer är avstängda.