Lotsar avlastar föräldrar


Göteborgs kommun är först i landet med att erbjuda föräldrar till barn med funktionsnedsättning hjälp att hitta rätt i kontakterna med samhället.

Få skolor ber om hjälp


Skolor och habiliteringar känner inte till att de kan få hjälp med barnens datorer, menar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Skolan är för dålig på datorer


Rörelsehindrade elever använder datorer mindre ­i skolan än andra elever. Men när de övar att stava och räkna använder de datorn för mycket och för länge.

De vill öka kunskapen om sex och rörelsehinder


Sexklubbar och prostitution. Det finns en hel del vulgärargument när det kommer till sex och funktionshinder. Med ökad kunskap skulle habiliteringen kunna hjälpa människor att stärka sin sexuella identitet. Om det nu är habiliteringens uppgift?