Ett barn sitter och knappar på en dator
Datorn kan och ska
i skolan användas som ett kompensatoriskt hjälpmedel för elever med funktionsnedsättning. Det borde innebära att barn med nedsatt rörelseförmåga använder dator mer i undervisningen än vad icke-funktionshindrade barn gör.
Helena HemmingssonMen så är inte fallet, visar en studie från Karolinska Institutet.
– Det som är lite sorgligt med resultaten är att vi ser att barn med rörelsehinder använder dator mindre i skolan än vad de gör på fritiden, jämfört med icke-rörelsehindrade barn, säger Helena Hemmingsson, professor i arbetsterapi vid Linköpings universitet.

Oavsett om barnen an­vänder datorn som skriv- eller kompensatoriskt hjälpmedel, visar undersökningen på skillnader mellan rörelsehindrade och andra barn.
– Elever utan rörelsehinder använder datorn till flera olika typer av aktiviteter än de rörelsehindrade barnen, som ofta istället ägnar mycket tid åt färdighetsträning med datorn, till exempel att stava och räkna.

Det finns en tendens
i skolan att försöka lära barn med nedsatt rörelseförmåga olika färdigheter, trots att förutsättningarna kanske är begränsade. Sådan träning kan pågå i flera år, ibland ända upp på gymnasienivå.
– Man måste nog fundera på hur lämpligt det är, och vad det ger eleven för upplevelse av sig själv och sin förmåga. Någon gång får lärarna lov att kasta in handduken och skaffa ett hjälpmedel.

Åldern på lärarna
kan också ha betydelse i sammanhanget, menar Helena Hemmingsson.
– Många lärare är äldre och inte så vana att använda dator, vilket förstås kommer att ändras med tiden.
Det finns också andra hinder.
– De flesta har tillgång till dator i skolan men det kan betyda att man bara har en dator per klass. Dessutom kan man fråga sig om de finns på rätt ställe, eftersom många skolor fortfarande har datasal. Är man rörelsehindrad försvårar det tillgängligheten. Datorn borde vara i klassrummet.
Studien jämför också rörelsehindrade och icke rörelsehindrade barns datoranvändning på fritiden. Där visar det sig att de rörelsehindrade barnen oftare använder chatt och liknande sociala medier.

För gruppen rörelsehindrade
unga är dator i allra högsta grad en tillgång och något som ger dem ett bättre liv. Men ofta beskrivs ungas datoranvändning som ett problem, menar Helena Hemmingsson.
– Man säger att ungdomar sitter för mycket vid datorn, sportar för lite och riskerar att bli socialt isolerade. De här resonemangen spiller gärna över på gruppen rörelsehindrade, vilket är ett problem eftersom datorn ger möjligheter som de inte skulle haft annars.

Att barnen använder
datorn mer på fritiden pekar på att den utnyttjas för lite i skolan, menar Helena Hemmingsson.
– Det är delvis en fråga om resurser men också en fråga för habilitering och skola att lösa, eftersom datorn som hjälpmedel många gånger är en förutsättning för att kunna delta i undervisningen. 

Läs också: Få skolor ber om hjälp »

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, barn och unga, forskning

Text:

Kommentarer är avstängda.