Så sätter du stopp för fördomsfulla


En fördom kommer sällan ensam. Den som nedvärderar personer med funktionshinder kan samtidigt vara både rasist och sexist. Lär dig känna igen intoleranta människor för att lättare kunna bemöta dem.

Samling runt makt och rättigheter


Till professorn Gerard Quinn i Irländska Galway vallfärdar forskare från hela världen för att studera rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Skolan är för dålig på datorer


Rörelsehindrade elever använder datorer mindre ­i skolan än andra elever. Men när de övar att stava och räkna använder de datorn för mycket och för länge.