BIld från en skolgårdForskare vid Göteborgs universitet har frågat ett antal rektorer om hur de ser på skolans förmåga att ge stöd åt elever i behov av  särskilt stöd. Resultatet visar att bara 59 procent av rektorerna i årskurs 7-9 anser att den samlade lärarkompetensen för att ge stöd till elever med rörelsehinder är bra. Resten svarar att den är dålig.

Sämst förtroende för de egna lärarnas kompetens har rektorerna på friskolor. Här anser bara hälften av rektorerna att den samlade lärarkompetensen för att ge stöd till elever med rörelsehinder är bra. Bland deras kollegor på kommunala skolor är motsvarande andel 62 procent.

I årskurs 1-3 är situationen något bättre, anser rektorerna. Bland friskolorna svarar 54 procent att den samlade lärarkompetensen för att ge stöd till elever med rörelsehinder är bra. Motsvarande siffra bland de kommunala skolorna är 64 procent.

Här kan du läsa hela rapporten »

Den här artikeln har följande taggar:
utbildning, forskning

Text:

Kommentarer är avstängda.