Skolors arbete för likabehandling granskas


150 skolor undersöks. Diskrimineringsombudsmannen, DO, startar en granskning av hur utbildningsanordnare lever upp till lagens krav på att främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna.

Skolornas tillgänglighet granskas


Arbetsmiljöverket genomför just nu en stor tillsyn där nästan en tredjedel av landets skolor kommer att granskas. Den fysiska tillgängligheten är ett av de områden som ses över.

Skolan kan bli mer tillgänglig


Dagens skola är inte tillgänglig för alla elever. Fortfarande finns stora brister i såväl fysisk som pedagogisk tillgänglighet, visar en ny undersökning.

Strid om otillgängligt studentboende


Bostadsbristen bland studenter är monumental. I Lund tror man lösningen är att bygga nytt utan att uppfylla kraven på tillgänglighet. Nu avgörs striden i domstol.