150 skolor undersöks. Diskrimineringsombudsmannen, DO, startar en granskning av hur utbildningsanordnare lever upp till lagens krav på att främja lika rättigheter och möjligheter för eleverna.

– Det är viktigt att skapa en skolmiljö där elever har möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att bli begränsade av föreställningar om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det förutsätter en medvetenhet om normer och förhållningssätt som kan leda till att eleverna behandlas olika, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Enligt diskrimineringslagen ska alla utbildningsanordnare ta fram en likabehandlingsplan för hur varje skola ska främja lika rättigheter och möjligheter och  förebygga och förhindra trakasserier. Planerna ska tas fram varje och mål och åtgärder ska utgå ifrån skolans och elevernas behov.

En tidigare granskning som DO har gjort har visat att skolornas likabehandlingsplaner många gånger har brister och inte lever upp till de krav som lagen ställer.

DOs nya granskning inleds idag och omfattar 150 skolor i 23 kommuner.

Text:

Kommentarer är avstängda.